studentbostader-umea.se: Studentbostad i Umeå

Studentbostad i Umeå

Om Umeå Sveriges tolfte största tätort är Umeå, en stad i Norrland med nästan 80 000 invånare. Hela Umeå kommun har strax över 120 000 invånare. År 2014 utsågs staden som ett av Europas stora Kulturcentrum. Staden satsar årligen på musikkonserter och andra events som för invånarna samman, men det finns också en rad olika museum att besöka. De senaste åren har Umeå fått flera fina bemärkelser, bland annat utsågs staden som årets studentstad år 2006. Än idag är staden i ett växande skede. Sedan Umeå Universitet invigdes har befolkning ökat markant och medelåldern är 38 år. En medelålder som signalerar en befolkning med brett ålderspann. Umeå kallas även för Björkarnas stad. Efter branden år 1888 planterades 3 000 björkar som tillsammans bildar esplanader som ska fungera som skydd om en brand inträffar igen. Därav namnet Björkanas stad. Värt att nämna är att Umeå marknadsfördes som Norrlands huvudstad i slutet av 1980-talet, dock används den beteckningen idag istället flitigt av Sundsvall. I kommunikationsväg finns det goda möjlighter att resa till och från Umeå. Det är möjligt att resa via via tåg, buss, flyg och båt.

 

Umeås Näringsliv Även antalet verksamma företag har ökat i snabb takt, sedan år 1965 har antalet företag sexdubblats. Genom goda samarbeten mellan universitetet, kommunen och företagen i staden, har det bidragit till en stark kunskapsnivå som präglat företagsklimatet. Den bransch som växer mest i Umeå är IT- och företagstjänster. Den väl utvecklade digitala IT-infrastrukturen har haft stor betydelse för näringslivet och inom industrin finns det både väletablerade och nya företag. Häribland Cyberphoto som idag är den största leverantören av fotoutrustning i Skandinavien.

 

Umeås Geografi Umeå har på gränsen till ett subarktiskt klimat eftersom dygnsmedeltemeraturen är över 10°C endast tre månader om året. Närheten till havet gör att vintrarna och somrarna blir något mildare. Vindar från Kvarken gör dock att kalla temperaturer känns kallare än vad de egentligen är. Genom staden löper Umeälven som i sin tur sträcker sig till Botniska viken.

 

Värt att se i Umeå -Bildmuséet -Västerbottens Museum -Agnäsbacken för skidåkning

 

Länkar om Umeå

Visit Umeå

Om Umeå på Wikipedia

Umeå Universitet

Umeå på Google Maps

Facebook-sida för Hyrsbostäder i Umeå
Sök hyresbostad i Umeå på Facebook

 

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png